Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-05T08:16:36+02:00
Bardzo istotną rolę w rozwoju sektora pełnią usługi outsourcingowe. W 1990 roku już ponad 80 przedsiębiorstw produkowało komputery.
Od roku 1990 na terenie powiatu Strzyżowskiego obserwuje się dynamiczny rozwój sektora usług, przede wszystkim handlu detalicznego i hurtowego.
W 1990 roku było u nas 3 293 000 abonentów - 8,6 na 100 mieszkańców. Pod koniec 1996 roku - 7 464 000 abonentów telefonów przewodowych, co daje około 20 na 100 mieszkańców.
W 1990 roku już ponad 80 przedsiębiorstw produkowało komputery. Indie są również coraz bardziej zainteresowane rozwojem rynku usług prawnych.
W 1990 wzrósł rozwój usług ochrony.
Począwszy od roku 1990 powstało około 300 niepaństwowych uczelni, w których kształci się tysiące studentów dając możliwość rozwoju rynku usług szkoleniowych i konsultingowych.
1 3 1