Wykonaj obliczenia wynik zapisz w notacji wykładniczej.
Powierzchnia Danii równa jest 4,3×10⁴km². Do Królestwa Danii należy jeszcze grenlandia o powierzchni 2,2×10⁶km² i Wyspy Owcze o powierzchni 1,4×10³km². Oblicz powierzchnię królestwa Danii.

2

Odpowiedzi

2009-09-04T15:14:32+02:00
4,3×10⁴km² = 43 000 km²
2,2×10⁶km² = 2 200 000 km²
1,4×10³km² = 1 400 km²
Łącznie powierzchnia królestwa Danii zajmuje:
43 000 km² + 2 200 000 km² + 1 400 km² = 2 244 400 km²
W notacji wykładniczej powierzchnia wygląda tak:
2,2444×10⁶km²
14 3 14
2009-09-04T15:19:25+02:00
4,3×10⁴km²+2,2×10⁶km²+1,4×10³km²=43000km²+2200000km²+1400km²=
=2444000km²=2,444*10 do 6 km²
6 1 6