Chłopiec zaprószył ogien na suchej łące. Płomienie rozprzestrzeniają się w formie koła, którego promień rośnie w tempie 2 metrów na minutę. wyraź powierzchnię wypalonej trawy jako funkcję czasu. o ile procent wzrosła ona od końca 3 minuty do końca 4 min.??

prosze dołączyć rysunek z funkcją !! ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T23:51:37+01:00
Rozwiązanie z wykresem w załączniku.
2009-12-09T00:23:45+01:00
t - czas [min]
r - promień [m]
P - pole powierzchni [m²]

r = 2t
r² = 4t²
P = πr² =

y = 4πt²

dla t = 3, P₃ = 4π*3² = 36π = 113,04m²
dla t = 4, P₄ = 4π*4² = 64π = 200,96m²

P₄- P₃ = 64π - 36π = 28π

P₃ - 100%
(P₄- P₃) - x%

36π - 100%
28π - x%
x = 28π * 100% / 36π = 77,8%


tabela i wykres w załączniku