Reakcja redoks trzeba uzupełnić współczynniki w reakcjach oraz wskazać utleniacze i prosił bym napisać jak to się rozwiązuje i jak uzupełniać reakcje

1. HI + H2SO4 ---> I2 + H2S + H2O
2. H2S + O2 ---> SO2 + H2O
3 S + HNO3 ---> H2SO4 + NO
4 KOH + Br2 ---> KBrO3 + KBr + H2O
5. CuS + HNO3 ---> CuO + S + NO + H2O

1

Odpowiedzi

2009-12-08T19:26:45+01:00

1.8 HI + H2SO4 ---> 4I2 + H2S + 4H2O
2. 2H2S + 2O2 ---> 2SO2 +2H2O
3 S + 2HNO3 ---> H2SO4 + 2NO
4 6KOH + 3Br2 ---> KBrO3 + 5KBr + 3H2O
5. 3CuS + 2HNO3 ---> 3CuO + 3S + 2NO + H2O
1) utleniacz to siarka
2) utleniacz to tlen
3) utleniacz to azot
4) utleniacz to tlen lub brom, bo najpierw brom się zwiększa z zera do 5 a później zmniejsza do -1
5)utleniacz to azot

Reakcje uzupełniasz tak aby bo obu stronach równania pierwiastki miały tę samą ilość np: O2 + H2--> H2O to wtedy masz po lewej stronie równania masz dwa tleny i dwa wodory a po prawej jeden tlen i dwa wodory, żeby było po równo musisz wstawić tak: O2 + 2H2--> 2H2O .

Aw reakcji redox polecam tę stronę:
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/chemia/chemia_nieorganiczna/12817-reakcje_redoks.html
Po jej przeczytaniu powinieneś rozumieć :)
8 2 8