Zad1.Rozwiąż i sprawdź rozwiązane równania.
a)(2x+7)do potęgi drugiej+5=(2x-3)(2x+3)+7
b)1/4(8x-2)do potęgi drugiej-4(2x-2)=13+4x(5+4x)


zad2.Jeżeli od kwadratu pewnej liczby odejmniemy kwadrat różnicy tej liczyby i liczby6,to otrzymamy-120.Znajdz tę liczbę.


zad3.Jeżeli podwojony kwadrat pewnej liczby pomniejszymy o kwadrat liczby 3,to otrzymamy różnicę kwadratu tej liczby pomniejszonej o 3 i kwadratu sumy tej liczby 3.Jaka to liczba.?

1

Odpowiedzi

2009-12-09T14:46:20+01:00
(2x+7)²+5=(2x-3)(2x+3)+7
4x²+49+5=4x²-6x-6x-9+7
12x=56
x=3


1/4(8x-2)²-4(2x-2)=13+4x(5+4x)
1/4(64x²+4)-8x+8=13+20x+16x²
16x²+1-8x+8=13+20x+16x²
-8x-20x=13-1-8
-28x=4/28
x=-1/7