Niektóre pierwiastki chemiczne np. węgiel i tlen występują w przyrodzie w kilku odmiennych zjawiskach nosi to nazwę alotropii. Korzystając z różnych źródeł informacji podaj odmiany alotropów tych pierwiastków i określ ich właściwości

1

Odpowiedzi

2009-12-08T19:16:45+01:00
Odmiany alotropowe węgla to;
- grafit
Właściwości; nieprzezroczysty, miękki, łupliwy minerał. Gęstość wynosi 2,3 gram na cm sześcienny. Dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło. Jest odporny na działanie wysokiej temp.
- diament
Właściwości; najtwardszy minerał (mocne i skupione wiązania między atomami węgla). Diament jest bezbarwny, błękitny, żółty lub niebieski. Gęstość to 3,5 g ( na cm. sześcienny). Dobrze przewodzi ciepło, trudno topliwy, spala się w wysokiej temp.
- fulereny
Właściwości; substancja o stałym stanie skupienia i metalicznym połysku. Gęstość wynosi 1,65 g (na cm sześcienny). Mają właściwości półprzewodnikowe i nadprzewodnikowe.

Odmiany alotropowe tlenu to;
- tlen cząsteczkowy O2 - jest gazem; bezbarwny,bezwonny, bez smaku, podtrzymuje palenie, trudno rozpuszczalny w wodzie.
- ozon O3 - jest niebieskim gazem, o większej gęstości od powietrza. Ma zapach powietrza po burzy (powstaje w temperaturze łuku elektrycznego podczas uderzeń piorunów).

Myślę, że tyle wystarczy :)
16 4 16