Odpowiedzi

2009-12-08T18:43:00+01:00
Heterozygota-zawiera dwa różne allele tego samego genu
Gen recesywny- występujący gen lecz nie pojawiający się w wyglądzie zewnętrznym
Gen dominujący - gen ujawniający się w wyglądzie zewnętrznym
1 5 1
2009-12-08T18:44:28+01:00
Heterozygoty to a) i c)
gen dominujacy przedstawia sie duza litera
gen recesywny mala litera
heterozygota to np. Aa czyli 2 inne allele
crossing-over zachodzi w profazie I mejozy proces polega na wymianie odcinków między chromatydami chromosomów homologicznych, złączonych w parę w profazie pierwszego podziału mejotycznego,