Odpowiedzi

2009-12-08T18:42:46+01:00
SPARTA:
Negatywne:
-Nie mogli wyróżniać się ubiorem, stylem życia ani majątkiem.
-Surowy charakter.
-Potępienie luksusu.
-Geronci (rada starszych) decydowała o nowonarodzonym dziecku.
-Chłopcy w wieku 7 lat zostali zabierani od rodziców.
-Chłopcy musieli spać na posłaniach z twardej trzciny, chodzić boso, znosić bez skargi głód, chłód i spiekotę. Co najmniej raz do roku poddawano ich chłostom. Tylko kilka razy w roku mogli wykapać się i natrzeć ciało olejkami.
-Za najważniejszy czynnik w wychowaniu używano zdobycie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia fizyczne i wojskowe.
-Od około połowy VI wieku przestała istnieć spartańska literatura i sztuka.
Pozytywne:
-Chłopcy uczyli się także śpiewów chóralnych.


Sparta:
Pozytywne
-Kształceniem dzieci zajmowało się państwo.
-Największą wage przywiązywano do sprawności fizycznej. Celem szkoły było bowiem uczynienie z chłopców odważnych żołnierzy.
-Uprawiano wiele dyscyplin sportowych: biegi, zapasy, rzut oszczepem,dyskiem, jazdę konną.Chłopcy przyzwyczajali się do surowego życia wojskowego
-Mniejszą wagę przywiązywano do rozwoju intelektualnego ( raczej wada ) Uczono jednok historii ojczystej itp.
- dbano również o sprawnośc wizyczną dziewcząt, gdyż uważano, że przyszłe żony żołnierzy powinne byc wysportowane