Poniższy fragment tekstu pochodzi z deklaracji praw człowieka i obywatela uchwalonej w czasie rewolucji? Czy jest on: opowiadaniem,dokumentem o charakterze prawny,artykułem prasowym?
Art.1.Ludzie rodzą się wolnymi i równymi wobiec praw (....).

Art.3. Źródłem każdejwładzy (......)jest naród. Żadna instytucja ani osoba nie może mieć władzy,która by nie pochodziła od narodu(....).

Art.10. Nikt nie może być niepokojony za swe przekonania,nawet religijne,o ile manifestowanie ich nie zakłóca prawnie ustalonego porządku publicznego (..).


Art. (....) każdy obywatel może swobodnie pisać,mówić i drukować, z zastrzeżeniem jednak odpowiedzialności za nadużywanie tej wolności w wypadkach przez prawo przewidzianych.(....)
bardzo prosze o to bo jest to na jutro

1

Odpowiedzi

2009-12-08T18:42:31+01:00
Jest dokumentem o charakterze prawnym