Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-04T16:13:11+02:00

1 P
2 O
3 W
4 S
5 T
6 A
7 N
8 I
9 E
1)Jaką cenzure wprowadził Aleksander I w 1819roku(prewencyjną)
2)Przeciw komu było powstanie listopadowe (Rosji)
3).....partyzancka (wojna
4) Co było główną przyczyną powstania listopadowego(konstytucja)
5)Gdzie odbyła się bitwa 14 lutego 1831(stoczkiem)
6)Jaki był system. System świętego (przymierza)
7) Gdzie powołano tzw komitet główny (Wilnie)
8)W jakim miesiącu miało miejsce powstanie (listopad)
9)Co sejm wydał 20 grudnia (manifest)