Odpowiedzi

2009-12-11T18:15:14+01:00
1)
1dm3 wodoru ----x atomów
22,4dm3 wodoru----6,02*10²³
x=22.4:6.02*10²³
x=0,27atomów
2)
Ile atomów wodoru zawarte jest w 3 molach H2O2
w 1molu------2*6,02*10²³ atomów
w 3 molach-----x
x=36,12 *10²³ atomów wodoru
3)
1mol ----- 2*6,02*10²³
2mole------2*2*6,02*10²³ czyli 24,08 * 10²³moli
1mol CO ------6,02*10²³atomów tlenu
5moli--------5*6,02*10²³atomów tlenu
czyli 30,1*10²³
Odp nie
1 1 1
2009-12-11T20:59:38+01:00
Zadanie 1.
W 22,4 dm³ znajduje się 6,02 × 10²³ cząsteczek H.
W 1 dm³ znajduje się:

6,02 ÷ 22,4 dm³ × 10²³= 0,26875 × 10²³ cząsteczek H w 1 dm³.

6,02 × 10²³ atomów C waży 12,01 g
0,26875 × 10²³ atomów C waży x g.

12,01 ÷ 6,02 × 0,26875 = 0,536 g.

Odp: taka sama ilość atomów węgla co w 1dm³ wodoru, znajduje się w 0,536 grama węgla.

Zadanie 2.
W jednym molu H₂O² zawarte jest 6,02 × 10²³ × 2 = 12,04 × 10²³ cząsteczek H
W trzech molach H₂O² zawarte jest 12,04 × 10²³ × 3 cząsteczek H
czyli:
12,04 × 10²³ × 3 = 36,12 × 10²³

Odpowiedź: w trzech molach H₂O² zawarte jest 36,12 × 10²³ cząsteczek wodoru.

Zadanie 3.

Atomy O w 5 molach CO = 6,02 × 10²³ × 5 = 30,1 × 10²³
Ilość moli w 30,1 × 10²³ atomów O = 30,1 × 10²³ × 6,02= 5 moli O w 5 molach CO.

Atomy O w 2 molach CO₂ = 6,02 × 10²³ × 2 × 2 = 24,08 × 10²³
Ilość moli w 24,08 × 10²³ atomów O = 24,08 × 10²³ × 6,02= 4 mole O w 2 molach CO₂.

5 moli > 4mole

Odpowiedź: nie, 5 moli CO nie zawiera tyle samo moli atomów tlenu co 2 mole CO₂.
3 2 3