1.Wybierz tlenki z których można otrzymać zasady i zapisz rówania reakcji ich otrzymywania: CuO, CO2 Na20 Fe2O3 MgO N2O5

2. Zaznacz opis właściwego postępowania w wypadku kontaktu ze skórą stężonego wodorotlenku sodu:
a) zneutralizowanie mocnym kwasem
b) przemycie skóry dużą ilością zimnej wody i zgłoszenie się do lekarza
c) wytarcie skóry suchym ręcznikiem
d) zwrócenie się o pomoc do lekarza

3.W roztworze zasady sodowej na jedną cząsteczkę wodorotlenku sodu przypada 9 cząsteczek wody. Oblicz stężenie procentowe.

1

Odpowiedzi

2011-08-07T17:08:50+02:00

zad.1

Na_2O+H_2O-->2NaOH\\ MgO+H_2O-->Mg(OH)_2

 

tlenki: CO₂; N₂O₅ tworzą kwasy, a tlenki: CuO; Fe₂O₃ mają charakter amfoteryczny i nie tworzą zasad

 

 

zad.2

Odp: B

 

 

zad.3

mNaOH=23g+16g+1g=40g

mH₂O=2*1g+16g=18g

9*18g=162g

 

ms=40g

mr=ms+mw=40g+162g=202g

Cp=?

 

Cp=ms/mr * 100%

Cp=40g/202g * 100%

Cp=19,8%

3 3 3