Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T19:26:55+01:00
A)5y-3x+xy-15=y(5+x)-3(5+x)=(5+x)(y-3)
b)a²+bc+ab+ac=a(a+b)+c(b+a)=(a+b)(a+c)
c)2a²+3b+3a+2ab=2a(a+b)+3(a+b)=(a+b)(2a+3)
d)3x-xy-6y+2y²=x(3-y)-2y(3-y)=(3-y)(x-2y)
e)2a²b²+8a²b-5ab-20a=2a²b(b+4)-5a(b+4)=(b+4)(2a²b-5a)
f)6+2b√3-3a-ab√3=3(2-a)+b√3(2-a)=(2-a)(3+b√3)