Odpowiedzi

2009-12-08T18:58:59+01:00
Kalliope w mitologii greckiej była pierwszą z 9 muz, a zarazem bliską towarzyszką Apolla Musagetesa (jedną z jego żon). Córka Zeusa i tytanidy Mnemosyne.

Kalliope zsyła natchnienie epickim poetom. Uważano ją za najstarszą i najmądrzejszą z muz. Jest muzą pieśni bohaterskiej.

To właśnie ona rozsądziła spór pomiędzy Persefoną a Afrodytą; boginiami zakochanymi w synu Kinyrasa, władcy Cypru, i jego córki Mirry, Adonisie. Bogini miłości przygarnęła chłopca po tym jak jego matka została wygnana z pałacu za kazirodztwo i zamieniona w drzewo właśnie przez Afrodytę. Afrodyta oddała chłopca pod opiekę Persefony (żona Hadesa). Gdy chłopiec dorósł Persefona zakochała się w nim i nie chciała go oddać Afrodycie. Boginię miłości również jednak ujęła uroda chłopca, więc obydwie zwróciły się o pomoc w rozwiązaniu sporu do Kalliope. Ta nakazała, aby Adonis przebywał jedną trzecią roku z Persefoną, jedną trzecią z Afrodytą, a jedną trzecią w miejscu przez siebie wybranym.

Często przedstawiana jest z rylcem i tabliczką, czasami z trąbą. Nierzadko uważana przez poetów za matkę Orfeusza (największego legendarnego poety greckiego). Jest muzą poezji epickiej.


Klio (Głosząca sławę) w mitologii greckiej jedna z muz. Była jedną z 9 córek Zeusa i tytanidy Mnemosyne. Każdej przypisywano określoną dziedzinę twórczości. Była muzą historii, przedstawiano ją z jej atrybutem - zwojem papirusu.


Erato (gr. Ἐρατώ, Umiłowana) - w mitologii greckiej jedna z Muz.
Erato, Simon Vouet

Była patronką poezji miłosnej i pieśni weselnych, epitalamiów (imię jej jest zestawiane z gr. eratídzō — "pożądam, kocham"); w sztuce przedstawiana ze swymi atrybutami - lirą i plektronem, w mirtowym wieńcu, albo z dzierżoną oburącz kitarą, i dwiema turkawkami u stóp. Niekiedy towarzyszył jej Eros z płonącą pochodnią.

Przypisywano jej ponadto wynalazek tańca mimicznego; była też twórczynią filozofii i geometrii.

Imię Erato nosiły także:

* arkadyjska nimfa; obdarzona przez Pana darem wieszczym; z ojca Arkasa urodziła syna Azana
* jedna z Nereid


Euterpe (Radosna) - w mitologii greckiej jedna z Muz. Była muzą poezji lirycznej, gry na flecie i chóru tragicznego, przedstawiana z piszczałką zwaną aulosem.

Syn Muzy i boga rzeki Strumy, który porzucił ciężarną Euterpe, Rhesus był trackim królem walczącym po stronie Trojan w Iliadzie Homera i zabitym przez Diomedesa.

Melpomene (Śpiewająca) - w mitologii greckiej jedna z Muz teatru. Była muzą tragedii, a jej atrybutem była maska tragiczna. Często przedstawiana na koturnach, które nosili aktorzy w tragedii.


Terpsychora (Kochająca taniec) - w mitologii greckiej jedna z 9 muz, córka Zeusa i Mnemosyne, patronka tańca. Przedstawiana z lirą i plektronem, często w tanecznej pozie.


Polihymnia, Polymnia (łac. bogata w pieśni) - w mitologii greckiej jedna z dziewięciu Muz. Muza śpiewu chóralnego i tańca zbiorowego, czasem określana jako muza retoryki i pantomimy, córka Zeusa i Mnemosyne. W okresie rzymskim - patronka pantomimy. Była matką Erosa, Orfeusza i Triptolemosa z Keleos. Przedstawiana bez atrybutu, ale zawsze głęboko zamyślona. Wynalazczyni liry, pieśni lirycznej i tańca. Wybrańców obdarowywała zdolnościami naukowymi i dobrą pamięcią (stąd utożsamienie z Mnemosyną). W sztukach plastycznych przedstawiana jako kobieta otulona w chiton i himation, niekiedy z palcem na ustach


Talia (Rozkoszna, spotykana również jest nazwa Taleja i Thaleleja) – w mitologii greckiej jedna z Muz teatru. Była to muza komedii i poezji pasterskiej, opiekująca się także zasiewami i hodowlą, przedstawiana ze swoim atrybutem maską komiczną, kijem pasterskim i wieńcem bluszczowym.

Jej imieniem nazwany został odbywający się co roku w Tarnowie Ogólnopolski Festiwal Komedii "Talia".

Urania (Niebiańska) – w mitologii greckiej jedna z Muz, córka Zeusa i Mnemosyne. Była muzą astronomii i geometrii, a jej atrybutami cyrkiel i kula ziemska. Urania była także przydomkiem Afrodyty (Afrodyta Urania).

Urania najczęściej przedstawiana jest w niebieskiej sukni, trzymająca kulę ziemską w ręce. Na głowie ma diadem bądź koronę uformowaną z gwiazd.

Imieniem Uranii nazwano obserwatoria astronomiczne w Berlinie, Wiedniu, Zurychu i Antwerpii.
11 4 11