Kamień o objętości 0, 5 m³ leży na dnie stawu na głębokości h= 2m.
Jaką pracę należy wykonać, by powoli ruchem jednostajnym podnieść ten kamień do powierzchni wody. Przyjmij, że g= 10m/s², gęstość wody: ρw= 10³ kg/m³, gęstość kamienia: ρk=3*10³kg/m³. Opory ruchu pomiń.

1

Odpowiedzi

2009-09-04T16:05:58+02:00
V=0,5m³
h=2m
g= 10m/s²
ρw= 10³ kg/m³=1000 kg/m³
ρk=3*10³kg/m³=3000 kg/m³
W=?
mk=masa kamienia


p=m/V
m=p*V
mk=3000 kg/m³*0,5 m³=600kg
W=m*g*h
W=600kg*10m/s²*2m=12000J=12kJ
3 5 3