Opisz krótko wybraną mniejszość narodową lub etniczną. W tym celu odpowiedz na podane pytania:
- Gdzie znajduje się największe skupisko danej mniejszości ?
- Jak liczna jest ta zbiorowość ?
- Czy organizuje imprezy kulturalne ? Kiedy i gdzie się one odbywają ?
- Czy posiada własne szkoły ? Jakiego języka uczą się w nich dzieci ?
- Jakiego wyznania są członkowie tej mniejszości ? Czy mają własne instytucje religijne ?
- Jakie inne organizacje tworzy dana mniejszość ?
- Jakie są wspólne elementy kultury i tradycji narodu polskiego oraz wybranej mniejszości ?

1

Odpowiedzi

2009-12-10T10:37:28+01:00
Ślązacy zamieszkują obecnie głównie tereny Górnego Śląska oraz Niemiec, jednak istnieją również emigracyjne skupiska w USA i całej Europie, głównie zachodniej. Najbardziej znanym przykładem śląskiej osady w USA jest Panna Maria w Teksasie. W przeszłości Ślązacy zamieszkiwali zarówno Dolny, jak i Górny Śląsk. Po II wojnie światowej, zgodnie z ustaleniami mocarstw w czasie konferencji jałtańskiej, niemieckojęzyczna ludność Śląska (który stał się częścią Polski) została przesiedlona do Niemiec. Na mocy tzw. "Dekretów Beneša" do Niemiec przesiedlono również niemieckojęzycznych mieszkańców Śląska Czeskiego. W wyniku obu tych wydarzeń została wysiedlona prawie cała ludność Dolnego Śląska i znaczna część mieszkańców Górnego Śląska.

Liczebność ogółem - około 800 tysięcy w Polsce i Czechach (w różnych źródłach jest znaczny rozrzut danych)
(z czego według oficjalnych danych około 0,18 mln zadeklarowało narodowość śląską w polskim i czeskim spisie powszechnym), liczebność Ślązaków żyjących w diasporze nie została ustalona.
1 4 1