1.Wyznacz wszystkie argumenty dla których funkcja f(x)=-x2 +16 przyjmuje wartości dodatnie.

2.Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=(x-2)(x-4)+6x

3.Podaj współrzędne wierzchołka i oś symetrii paraboli y=-7(x-2)do kwadratu nawias +3

4.Miejscami zerowymi funkcji f(x)=2x2-bx+c są liczby -4 i 6. Wyznacz współczynniki b i c oraz podaj postać iloczynową tej funkcji.

5.Rozwiąż nierównośc
x2>x

6.Rozwiąż równanie (2x+1)(2x-2)=0

7.Funkcja f(x)=ax2-6x+9 ma jedno miejsce zerowe. Wyznacz to miejsce zerowe i narysuj wykres tej funkcji.

1

Odpowiedzi

2009-12-08T20:01:32+01:00
1. x=(-4;4)
2. Z(f)=<8;+∞)
3. W=(2;√21/14) oś symetri: x=2
4. b=4 c=-48
f(x)=2x²-4x-48
postac iloczynowa: f(x)=2(x+4)(x-6)
5. x∈(-∞;0)U(1;∞)
6. x=-0,5 x=1
7.a=1 w=(0,3)
miejsce zerowe: x=3

Mam zdjęcia do tych zadań rozwiazania i wytlumaczone bardzo starannie kazde zadanie. Wysle osobiscie tylko daj znac.