Odpowiedzi

  • pawp
  • Początkujący
2009-12-08T20:33:59+01:00
Wprowadził monarchię absolutną,opartą na armii i scentralizowanej biurokracji.Utworzył tetrarchię, czyli system rządów, w którym władzę w imperium sprawowało czterech ludzi, kontrolujących różne obszary geograficzne

* Podzielił kraj na:
o 4 prefektury
o 13 diecezji
o 100 prowincji
* Wojsko podzielił na stałe i rezerwowe.
* Rozwijał budownictwo wojskowe i miejskie (termy Dioklecjana)

64 4 64