Odpowiedzi

2009-12-08T19:02:45+01:00
1. Obserwacja adiutona pola walki- ogromna ilość wojska rosyjskiego i Reduta Ordona
2. Ogromna dysproporcja pomiędzy wojskiem polskim a rosyjskim
3. Obrona Reduty Ordona przez oddział Ordona
4. Żołnierski trud
5. Wybuch reduty
6. Śmierć żołnieży