Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-05T08:35:04+02:00
Polska jako społeczeństwo jest jednym z najbardziej patriotycznych krajów. Wynika to m.in. z historii naszego Państwa. Przeszłość splamiona krwią bohaterów, wyznających zasadę Bóg, honor, ojczyzna, wzbudza ogromne poruszenie, ale zarazem wdzięczność za heroiczna walkę o wolność narodu. To dzięki nim nasza ojczyzna jest teraz suwerenna i niezależna. Ich ofiara nie poszła na marne. Patriotyzm szerzy sama pamięć o zmarłych, walczących o niepodległość naszego kraju. Wanda legendarna księżniczka Polski, gotowa poświecić siebie dla dobra ojczyzny, Zawisza Czarny niepokonany rycerz, okrzyknięty mianem Polskiego Rolanda, Jan III Sobieski, Tadeusz Rejtan, Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, - oni wszyscy toczyli bój o wolność narodu.
Mimo tego, iż działali poza granicami kraju, Polscy artyści z całych sił wspierali ojczyznę. Rota Marii Konopnickiej, była jedną z najbardziej pokrzepiających pieśni, a Bogurodzica towarzyszyła żołnierzom z Westerplatte. Święta miłości kochanej ojczyzny Krasickiego czy wreszcie Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Wybickiego, zawsze odnajdywane na ustach partyzantów, dodawały otuchy i odwagi. Wszystkie powstania, choć zakończone klęską, ukazywały jak bardzo Polacy cenili sobie wolność. Patriotyzm często był utożsamiany z Jasna Górą, czy Ostra Bramą w Wilnie. Na terenie Polski działały organizacje krzepiące miłość i lojalność wobec ojczyzny, szerzące honor i wiarę w zwycięstwo. Przykładami mogą być Polska Organizacja Wojskowa, mająca na celu walkę z rosyjskim zaborca, powołana przez Józefa Piłsudskiego, Armia Krajowa, siła zbrojna działająca pod okupacja niemiecka i radziecka, najlepsza i najbardziej zorganizowana armia podziemna II wojny światowej, Szare Szeregi Związku Harcerstwa Polskiego oraz Narodowe Siły Zbrojne, największa formacja polityczno-wojskowa podczas wojny. Polacy, walcząc u boku Napoleona Bonaparte, udowodnili, że "wiara czyni cuda". W czasach współczesnych, niestety, patriotyzm jest rzadko widywany. Zanikły morale, poczucia więzi ze swym narodem.
Jednak on nadal żyje w naszych sercach. Zasiany niczym ziarnko przez "bohaterów z przeszłości". Cyprian Kamil Norwid powiedział: "Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy- obowiązek". Dopóki tak jest, dopóki każdemu z nas nie będzie obojętny los naszej ojczyzny - dopóty ona istnieje.
1 2 1