Odpowiedzi

2009-12-08T19:11:12+01:00
6 czerwca 1530 r. - urodził się Jak Kochanowski.
1544 r.- został wysłany na studia do Akademii Krakowskiej
1547 r.- śmierć Ojca.
1551-1552 r. - Udał się na studia do Królewca.
1556-1559r. - Dwie podróże do Włoch.
1560 r. - Śmierć matki.
1564 r.- Został sekretarzem królewskim Zygmunta Augusta.
1574 r. Osiedlenie się w Czarnolesie
1575 r. Poślubienie Doroty Podlowskiej herbu Janina
1575 r. - Wziął udział w zjeździe szlacheckim w Stężycy
1579 r. Śmierć córki Urszuli
22 sierpnia 1584 r. - Jan Kochanowski zmarł nagle w Lublinie.
14 3 14
2009-12-08T19:12:55+01:00
Kalendarium Jana Kochanowskiego(mam nadzieję że chodzi o to);
1.Jan Kochanowski urodził się ok.1530r
2.Pobieranie nauk w domu
3.Wyjazd na Akademie Krakowską
4.1549r. podróż do Królewca a stamtąd do Padwy
5.Nauka języków klasycznych w Italii
6.1559r.powrót do kraju i pełnienie funkcji sekretarza na Dworze Królewskim
7.1571r.osiedlenie się w Czarnolesie
8.1575r.Ślub z Dorotą Podlodowską
9.Śmierć ukochanych córek:Urszuli i Hanny
10.1584r.Śmierć Jana Kochanowskiego w Lublinie
8 2 8