Odpowiedzi

2009-12-08T22:31:25+01:00
Ptaki terenów otwartych np czajka, skowroenk, przepiórka czy tez kuropatwa.
To grupa ptaków, których liczebności w wielu krajach katastrofalnie zmniejszają się. Odpowiedzialnością za tę sytuację obarcza się zmiany modernizacyjne w rolnictwie, podyktowane wspólną polityką rolną państw członkowskich UE. Najprawdopodobniej, także i w Polsce, liczebność niektórych, dawniej pospolitych, gatunków, zaczęła się ostatnio zmniejszać Od trzech lat śledzi zmiany liczebności pospolitych gatunków Uzyskane dotychczas dane, ze względu na krótki okres badań, przedstawiają na razie jedynie pewną sytuację wyjściową.