Przetłumaczyć na angielski poniższy tekst PILNE !

moja szkoła nazywa się Publiczne gimnazjum w Grabiku numer 2 , jest to nieduża szkoła znajdująca się w Grabiku. . W szkole mamy klasy do przemiotów taich jak : jzyk anglieski , jski , Matematyka , chemia , Fizyka , Histoia , Informatyka , i znajduje sala gimnastyczna . Nauczyciele są sympatyczni i raczej pomocni , najbardziej lubi moją wychowawczynię Justynę Gawrych . Ja interesuje się takimi przedmiotami jak Historia , geografia . Atmosfera w szkole jest świetna , każdy się zna i każdy się raczej lubi . Do szkoły chodzą uczniowie z pobliskich wiosek , uczniowe jeźdzą do szkoły autobusem. Jest to nowa szkoła ponieważ została zbudowana 4 lata temu.

3

Odpowiedzi

2009-12-08T19:10:06+01:00
My school is called in (to) public high school number 2 Grabiku, there is small school in (to) finding (be placed) Grabiku. Classes have in school for przemiotów taich as jzyk anglieski, jski, mathematician (mathematics), chemistry, physicist (physics), Histoia, computer scientist (informatics), and athletic hall finds. Teachers are appealing and rather helpful, it likes my most yustina wychowawczynię Gawrych. I concerns as history such objects, geography. Atmosphere is topping in school, each is known and each likes rather. Pupils (disciples) walk for school from nearby villages, for school bus uczniowe jeźdzą. There is new school as it has been built 4 year ago.

Pozdrawiam :D
2 3 2
2009-12-08T22:31:30+01:00
My school's name is Public Gimnazium in Grabik number 2. It isn't big school, which is in Grabik. We have got class rooms of English, Polish, Maths, Chemistry, physic, history, TE and there is gymnastic<?>. Teachers are pleasing and they supportive. I like my tutor the most- Her name is Justyna Gawrych. I'm interesing in History, Geography. IN school there is really great situation<?> Everyone knows themself and rather likes. In school there are pupils from nearly cottages, pupils goes to school by bus. It's new school because it was built 4 years ago.
2 4 2
2009-12-08T23:54:17+01:00
My school is called a public school in Grabiku number 2, it is a small school located in Grabiku. . At school we have classes for subjects such as English, Russian, Mathematics, Chemistry, Physics, History, Science, and has a gymnasium. The teachers are nice and quite helpful, the most loved my tutor Justine Gawrych. I am interested in such subjects as history, geography. The atmosphere in school is great, everyone knows everyone, and rather likes it. Go to school students from nearby villages, the students ride the school bus. This is a new school because it was built 4 years ago.