Odpowiedzi

2009-12-08T19:23:58+01:00
Gospodarka RPA:
Pod względem gospodarczym RPA hest najlepiej rozwiniętym krajem Czarnego Lądu. Zalicza się ją także do najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Sukcesy gospodarcze RPA zawdzięcza występowaniu na jej terytorium licznych surowców mineralnych. RPA należy do największych na świecie producentów złota, diamnetów, platyny, chromu, węgla kamiennego oraz manganu. Rozwój gospodarczy państwa jest możliwy właśnie dzięki eksploatacji tych surowców mineralnych. Sprzedawane za granicę stanowią one jedno z ważniejszych źródeł dochodów RPA.

Gospodarka Egiptu:
Egipt nalezy do najdynamiczniej rozwijających się pod względem gospodarczym krajów Afryki. Największe dochody przynoszą temu państwu esploatacja oraz eksport ropy naftowej i gazu ziemnego. Bogate złoża tych surowców występuja na płw. Synaj, na szelfie w Zatoce Sueskiej oraz w depresji Al-Kattara. Dzieki wydobyciu ropy naftowej w Egipcie rozwija się przemysł petrochemiczny. W państwie tym wydobywa się również fosforyty, z których wytwarza się nawozy sztuczne. Duże znaczenie ma przemysł hutniczy, włókienniczy, spożywczy i elektromaszynowy. Strategiczne położenie Egiptu-na szlakach łączących Afrykę, Azję oraz Europę-przynosi jego gospodarce wiele korzyści. Budżet państwa jest bowiem zasilany opłatami, które wnoszą statki przepływające przez Kanała Sueski. Kanał ten łączy M. Śródziemne z Czerwonym i stanowi najkrótszą drogę morską z Europy do południowej i wschodniej Azji.


Miłej nauki życzę ;)
3 4 3