Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T22:01:19+01:00
Komitet Praw Człowieka ONZ działa na podstawie Międzynarodowego paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.W skład komitetu wchodzi 18przedstawicieli państw,które podpisały pakt.ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.

Idea powołania nowej organizacji, powstała jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, na konferencji w Teheranie w 1943. Jej głównym pomysłodawcą był prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, a jej nazwę zaproponował premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill (określenie "narody zjednoczone" w trakcie wojny stosowano nieraz dla Aliantów).

W drugiej połowie 1944 przedstawiciele Francji, Chin, Wielkiej Brytanii, USA oraz ZSRR spotkali się w Waszyngtonie, gdzie przedyskutowano zakres, cele i sposoby działania nowej organizacji.
Tyle wiem resztę weź z wikipedi.
LICZĘ NA NAJ :)

96 4 96