Odpowiedzi

2009-12-08T19:18:07+01:00
Proces następujący po zaplemnieniu, a u roślin po zapyleniu. Zapłodnienie zachodzi dwuetapowo (plazmogamia i kariogamia) i prowadzi do powstania diploidalnej komórki - zygoty, która jest pierwszą komórką nowego organizmu. Wyróżnia się zapłodnienie zewnętrzne, odbywające się w środowisku wodnym (wiele bezkręgowców, ryby, płazy) i wewnętrzne, które ma miejsce w drogach rodnych samicy u zwierząt lądowych i niektórych wodnych (jajożyworodne, żyworodne).przeniesienie pyłku na znamię słupka u roślin okrytonasiennych lub na zalążek u nagonasiennych. Zapylenie odbywa się przy udziale wiatru, owadów, ptaków i rzadziej wody. Po zapyleniu następuje proces zapłodnienia. Wyróżnia się zapylenie krzyżowe - pyłkiem innej rośliny tego samego gatunku, zapylenie sąsiedzkie - pyłkiem innego kwiatu tej samej rośliny oraz samozapylenie - pyłkiem tego samego kwiatu.
9 3 9