Odpowiedzi

2009-12-08T19:20:07+01:00
Witraż jest to kolorowa szybka która najczęściej przedstawia obraz jakiejś świętej osoby. Najczęściej witraże możemy spotkać w kościołach. Witraż jest połączony z kilkunastu lub też kilkudziesięciu części.
2009-12-08T19:26:56+01:00
Witraż - różnobarwne szkła ułożone w kompozycje wypełniające okna.
2009-12-08T19:37:31+01:00
Witraż – ozdobne wypełnienie okna lub rozety wykonane z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki, stosowane głównie w kościołach. Ramki stanowią kontur rysunku, kreskowanie na szkle lub malowanie na nim przeźroczystymi farbami podkreśla charakterystyczne elementy (głowę, oczy, ręce, fałdowanie szat, cieniowanie figur itp.). Technika witrażu znana była od wczesnego średniowiecza, a rozwinęła się w sztuce gotyckiej. Renesans witrażownictwa nastąpił na przełomie wieków XIX i XX w sztuce secesji. W średniowieczu witraże pełniły również funkcje dydaktyczne, miały za zadanie przekazywanie treści religijnych ludziom nie znającym pisma.Greckiej bogini Witraż Table Lamp