Odpowiedzi

2009-12-08T19:24:59+01:00
Pitagoras - był to grecki matematyk, filozof, urodzony w ok. 572 p.n.e. na Samos, zmarł ok. 497 p.n.e. w Metaponcie. Stworzył twierdzenie Potagorasa.

Euklides - grecki matematyk, autor pierwszych prac teoretycznych z matematyki.

Archimedes - grecki filozof przyrody i matematyk. Był autorem traktatu o kwadraturze odcinka paraboli, twórcą hydrostatyki i statyki, prekursorem rachunku całkowego.

ukidydes - grecki historyk, stworzył monografie "Wojna peloponeska", która opisywała jej dzieje do roku 411 p.n.e.

Pitagoras-był matematykiem. Odkrył , że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni.