PRZETŁUMACZ NA JĘZYK ANGIELSKI :)))))))))))))))))Reklamacja
informujemy że dostarczony w dniu dzisiejszym towar faktura numer 567 nie odpowiada naszemu zamówieniu 567 z dnia 04.05.2009 sporządzony protokół przyjęcia towaru wykazał że dostarczono nam 30 sztuk spódnic niezgodnych z zamówieniem prosimy o odebranie towaru którego nie zamawialiśmy i wystawienie faktury wat korygującej Prosimy o rozpatrzenie reklamacji w trybie pilnym

kierownik sklepu

3

Odpowiedzi

  • EmA
  • Rozwiązujący
2009-12-08T19:20:18+01:00
Customer
complaint we are notifying that delivered today goods invoice number 567 doesn't correspond to our order form 567 from the 04.05.2009 day the protocol drawn up of accepting goods showed that 30 pieces of skirts at variance with the order had been delivered to us we ask for seizing goods which we didn't hire and issuing the invoice correcting the watt
2009-12-08T19:20:30+01:00
Reklamacja
informujemy że dostarczony w dniu dzisiejszym towar faktura numer 567 nie odpowiada naszemu zamówieniu 567 z dnia 04.05.2009 sporządzony protokół przyjęcia towaru wykazał że dostarczono nam 30 sztuk spódnic niezgodnych z zamówieniem prosimy o odebranie towaru którego nie zamawialiśmy i wystawienie faktury wat korygującej Prosimy o rozpatrzenie reklamacji w trybie pilnym

kierownik sklepu


We inform reclamation that commodity in today (the present) 567 of day supplied invoice number 567 04.05.2009 composed protocol of acceptance of commodity not answer our order exert (show) that with order ask which (who) getting back commodity supply we 30 art skirt incompatible not order and we ask settling an invoice treatment of reclamation in urgent mode chief of store correcting wat
2009-12-08T19:25:06+01:00
Complaint

We inform reclamation that commodity in today (the present) 567 of day supplied invoice number 567 04.05.2009 composed protocol of acceptance of commodity not answer our order exert (show) that with order ask which (who) getting back commodity supply we 30 art skirt incompatible not order and we ask settling an invoice treatment of reclamation in urgent mode chief of store correcting wat