Odpowiedzi

2009-12-08T22:42:31+01:00
Na2O(metal) + H2O --> 2 Na OH(wodorotlenek)
Zazwyczaj metal + woda= wodorotlenek

Wodorotlenki są w większości ciałami stałymi.
Wodorotlenki litowców i berylowców (za wyjątkiem Be(OH)2 i Mg(OH)2), są rozpuszczalne w wodzie i te należą do mocnych elektrolitów. Pozostałe wodorotlenki są słabymi elektrolitami.
Wodorotlenki są z reguły substancjami aktywnymi chemicznie.
Najbardziej charakterystyczną reakcją dla wodorotlenków jest reakcja z kwasami, w wyniku której tworzą się sole. Reakcja ta nazywana jest reakcją zobojętniania, np.
Na OH + HCl ---> Na Cl + H2O
3 3 3