Odpowiedzi

2009-09-04T17:37:02+02:00
Ma około 156 tysięcy mieszkańców.
Żyje przemysłem chemicznym, metalowym, wydobywczym i lekkim.
Miasto położone jest województwie małopolskim, na terenie powiatu oświęcimskiego, u ujścia Soły do Wisły. Leży w centrum Kotliny Oświęcimskiej. Należy do najstarszych w Polsce.
w skład wchodzi 9 gmin są to;Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Kęty i Zator, gminy wiejskie - Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka i Przeciszów.
Jest tam około 155 tysiecy ludzi.
Józef Kała jest starostą powiatu.
2009-09-04T19:07:28+02:00
Herb;
powiatu oświęcimskiego w polu srebrnym Orzeł czarny ze złotą literą „O” na piersi, ze złotym dziobem, językiem i szponami.

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XII/88/99 z dnia 10 listopada 1999 r.
Powiat oświęcimski – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Oświęcim.

W skład powiatu wchodzą:

gminy miejskie: Oświęcim
gminy miejsko-wiejskie: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Zator
gminy wiejskie: Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów
miasta: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Zator
Józef Kała - Starosta Oświęcimski
Data i miejsce urodzenia: 17.04.1959 r., Osiek

Klub Radnych "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE"

Zakres zadań i kompetencje Starosty:

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:

Organizowanie pracy Starostwa.
Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz.
Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości Powiatu.
Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa.
Zwoływanie narad z udziałem naczelników wydziałów Starostwa.
Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu.