Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-04T19:47:04+02:00
Pojęcie pierwotne to takie pojęcie matematyczne, którego nie określamy, polegając na przeświadczeniu, że ich znaczenie jest oczywiste i powszechnie znane lub przez podanie informacji o relacjach, w których występuje.
Przykładami pojęć pierwotnych są:
liczba - w teorii liczb
punkt - w geometrii euklidesowej
prosta - w geometrii euklidesowej
Wybór pojęć pierwotnych może być różnorodny, stanowi on podstawę w budowaniu teorii.
Na bazie pojęć pierwotnych, a także pojęć wcześniej już określonych określa się (definiuje) inne pojęcia matematyczne.
Każde pojęcie matematyczne, które nie jest pojęciem pierwotnym musi zostać zdefiniowane.
Definicja (określenie) jest to zdanie, za pomocą którego ustalamy nazwę pojęcia oraz jego znaczenie.
Definicja: Okrąg jest to zbiór wszystkich punktów na danej płaszczyźnie oddalonych o daną odległość od danego punktu
Mamy tutaj:
odpowiedź na pytanie co to jest okrąg.
określenie pojęcia okrąg za pomocą innych pojęć: zbiór, punkt, płaszczyzna, odległość, które muszą być wcześniej zdefiniowane lub są pojęciami pierwotnymi.
Cechy definicji:
budowa z trzech członów: nazwa, spójnik (np. "jest to", "=") oraz opis pojęcia
W opisie pojęcia nie może występować pojęcie definiowane lub pojęcie, które definiuje się za pomocą pojęcia definiowanego