Odpowiedzi

2009-12-08T19:34:44+01:00
Mr = masa roztworu
ms = masa substancji
Cp = stężenie procentowe
Cp = (ms : mr) * 100% może też być zapisane z kreską ułamkową
Cp = 1%
mr = 500g
ms = ?
To teraz przekształcamy wzór
Cp * mr = ms * 100%
ms * 100% = 1% * 500g
ms = 500 : 100%
ms = 500g

mr - ms = mw
mw = masa wody

A skoro soli potrzebujemy 5 g, to
500g - 5g = 495g

wiemy stąd że potrzebujemy 495 g wody