Zad. 4
Wykonaj polecenia dotyczące urbanizacji w Ameryce, korzystając
z informacji zawartych w podręczniku ( w każdej książce od geografii będzie, klasa 2 gim + z internetu może być )

a) Wypisz po mięć zespołów miejskich znajdujących się w Amerykach, o liczbie ludności przekraczających 5mln. Przy każdym z nich dopisz nazwę kraju, na którym się znajduje.

Ameryka Płn
zespół miejski : państwo :

Ameryka Płd
zespół miejski : państwo :

b) punkt ten umiem zrobić

c) Wymień główną przyczynę oraz przynajmniej dwa skutki
nadmiernego napływu ludności do dużych miast.

Przyczyna :

Skutki :


1

Odpowiedzi

2009-12-08T19:57:38+01:00
4.Jednym z ważniejszych procesów społecznych w Ameryce jest szybki wzrost liczby ludności miejskiej. Urbanizacja to zespół przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych prowadzących do rozwoju miasta oraz wzrostu liczby ludności miejskiej i jej udziale w liczbie ludnosci regionu bądź państwa.
c) przyczyna: ludzie przybywający do miast chcą znależć prace , poprawić swój byt.
skutek:w wyniku dużego napływu ludności w rozraztających miastach powstają dzielnice ludności biednej.
1 4 1