Odpowiedzi

2009-03-30T20:40:35+02:00
Y=x²+x+1
postać kanoniczna y=(x+½)²-¼+1
y=(x+½)²+3/4 mozna obliczyć współrzędne wierzchołka paraboli korzystając ze wzorów na x wierzchołka -b/2a oraz y wierzchołka -delta/4a
postac iloczynowa
delta=b²-4ac
delta=1-4=-3 nie istnieje postac iloczynowa
b) y=x²+5x
postać kanoniczna y=(x+5/2)²-25/4
postac iloczynowa y=x(x+5)