Proszę o przetłumaczenie tego tekstu na polski

It's late at night and you have an imortant exam in the morning. You're sitting with your notes and books and you're beginning to feel tired. Should you listen to your mother's advice and go to bed? Or should you stay up all night and try to learn?
Well, scientist say that our mothers are probably right - it's best to go to bed early before a big exam. Last year in Germany, scientists looked into the effects of sleep on university students. They found our that students who had at least four hours of sleep did better in exams. It also turned out that the students who had a lot of sleep had better scores in IQ tests. So why is sleep good for our brains?
First of all, scientists belive that after a hard day of thinking, our memories are very messy. Sleep helps to tidy up our thoughts and memories and to put everything in the right place again. Because of this, it's easier to remember facts clearly, which, of course, is important in exams.
When we sleep, our brains also continue thinking about our problems from the day before. We can sometimes come up with the answers to difficult problems after sleeping. There are many examples of this in history.
In the nineteenth century, the chemical structure of benzene was still a big mystery to scientists. The German chemist Friedrich von Kekule worked on this problem for many years. One afternoon, while he was travelling on a London bus, von Kekule fall asleep. He had a strange dream - snakes were coming towards him with their tails in their mouths! When he woke up, von Kekule knew that he had the answer of this problem - the atoms were arranged in a circle like his funny snakes!
But sleep does not only improve our memories and help us to find the answer to problems. Scientists belive that we are more creative after sleep too. Keith Richards, the guitarist of The Rolling Stones, came up with the melody for Satisfaction, their biggest hit, as he was taking a nap in a London hotel room. The Irish writer Bram Stoker also got the idea for his masterpiece Dracula, the classic horror story, while he was sleeping. He ate crabs late at night before going to bed, had some strange nightmare and kept on waking up!
So, take my advice - do you want to remember more in your exam tomorrow? The answer is simple - go to bed early!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T19:39:42+01:00
Jest późno w nocy i masz ważny egzamin rano. Siedzisz z notatkami i książkami i zaczynasz czuć się zmęczony. Powinieneś posłuchać rady swojej matki i iść spać? Albo siedzieć całą noc i próbować się uczyć?
Cóż, naukowcy twierdzą, że nasze matkiprawdopodobnie mają rację - najlepiej iść do łóżka wcześnie przed wielkim egzaminem. W ubiegłym roku w Niemczech, naukowcy badali wpływ snu na studentów. Okazało się, że nasi studenci, którzy mieli co najmniej cztery godziny snu zrobili lepiej egzaminy. Okazało się także, że studenci, którzy mieli dużo snu uzyskali lepsze wyniki w testach IQ. Więc dlaczego sen jest dobry dla naszego mózgu?
Przede wszystkim naukowcy wierzą że po ciężkim dniu, nasze wspomnienia są bardzo nieuporządkowane. Sen pomaga uporządkować myśli i wspomnienia i umieścić wszystko w odpowiednim miejscu ponownie. Z tego powodu, że łatwiej zapamiętać czyste fakty, co jest oczywiście ważne naegzaminach.
Kiedy śpimy, nasz mózg nadal myśli o naszych problemach z dnia poprzedniego. Możemy czasem wymyślić odpowiedzi na trudne problemy podczas snu. Istnieje wiele przykładów tego w historii.
W XIX wieku, struktura chemiczna benzenu była jeszcze dużą tajemnicą dla naukowców. Niemiecki chemik Friedrich von Kekule pracował nad tym problemem od wielu lat. Pewnego popołudnia, podczas gdy podróżował autobusem w Londynie, von Kekule zasnął. Miał dziwny sen - węże szły ku niemu z ogonami do jego ust! Kiedy się obudził, von Kekule wiedział, że ma odpowiedź na ten problem - atomy są ułożone w okrąg, jak jego zabawne węże!
Ale sen nie tylko poprawi naszą pamięć i pomoże nam znaleźć odpowiedzi na problemy. Naukowcy wierzą, że jesteśmy też bardziej twórczy podczas snu. Keith Richards, gitarzysta The Rolling Stones, wymyślił melodię do Satisfaction, ich największy hit, w której mówił o drzemce w londyńskim hotelu. Irlandzki pisarz Bram Stoker również wpadł na pomysł, swego arcydzieła Dracula, klasyczna opowieść grozy, podczas gdy spał. Zjadł kraby późno w nocy przed pójściem do łóżka, miał jakiś dziwny koszmar i obudził go!
Więc, skorzystaj z mojej wskazówki- Chcesz pamiętać więcej na jutrzejszy egzamin? Odpowiedź jest prosta - iść wcześnie do łóżka!


sorki że to tyle trwało. pozdrawiam
2 3 2
2009-12-08T23:59:33+01:00
Jest późno w nocy i masz imortant egzamin w godzinach porannych. You're posiedzenia z notatek i książek i jesteś zaczyna czuć się zmęczony. Jeśli posłuchać rady swojej matki i iść spać? Albo należy całą noc i próbują uczyć? Cóż, naukowcy twierdzą, że nasze matki są chyba rację - najlepiej iść do łóżka wcześnie przed wielkim egzaminem. W ubiegłym roku w Niemczech, naukowcy spoglądali na skutki spać na studentów. Okazało się, że naszych studentów, którzy mieli co najmniej cztery godziny snu nie lepiej egzaminów. Okazało się także, że studenci, którzy dużo snu lepiej wyniki w testach IQ. Więc dlaczego jest dobre dla snu nasz mózg?Przede wszystkim wierzę, że naukowcy po ciężkim dniu myśli, nasze wspomnienia są bardzo brudny. Sleep pomaga uporządkować myśli i wspomnień i umieścić wszystko w odpowiednim miejscu ponownie. Z tego powodu, że łatwiej zapamiętać fakty jasno, co jest oczywiście ważne egzaminy. Kiedy śpimy, nasz mózg nadal myśleć o naszych problemach z dnia poprzedniego. Możemy czasem wymyślić odpowiedzi na trudne problemy po snem. Istnieje wiele przykładów w historii. W XIX wieku, struktury chemicznej benzenu była jeszcze duża tajemnicy naukowcom. Niemiecki chemik Friedrich von Kekule pracowali nad tym problemem od wielu lat. Pewnego popołudnia, podczas gdy on jechał na autobus w Londynie, von Kekule zasnąć. Miał dziwny sen - węże szli ku niemu z ogonami w usta! Kiedy się obudziłem, von Kekule wiedział, że miał odpowiedzieć na ten problem - atomy są ułożone w okrąg, jak jego funny węże!Ale sen nie tylko poprawić naszą pamięć i pomoże nam znaleźć odpowiedzi na problemy. Naukowcy Wierzymy, że jesteśmy bardziej twórczy od snu too. Keith Richards, gitarzysta The Rolling Stones, wymyślił melodię do zadowolenia, ich największy hit, jakim był przy nap w pokoju londyńskiego hotelu. Irlandzki pisarz Bram Stoker również wpadł na pomysł jego arcydzieło Dracula, klasyczna opowieść grozy, gdy spał. Zjadł kraby późno w nocy przed pójściem do łóżka, miała jakiś dziwny koszmar i przechowywane na budzenie! Tak, daję rady - nie chcesz pamiętać więcej egzamin jutro? Odpowiedź jest prosta - iść wcześnie do łóżka!