Uzupełnij stosując notację wykładniczą :
7,8*10 u góry koło dziesiątki 8m = ............... km
8,3*10 u góry -5 kg = ........................ g
4,7*10 u kóry 6 m kwadratowych =................. ha =..............a
7,23*10 u gory -3 cm sześciennych ...............l

pełny zapis.

2

Odpowiedzi

2009-12-08T21:52:16+01:00
7,8*10⁸m = 7,8*10⁵km
8,3*10⁻⁵ = 8,3*10⁻²g
4,7*10⁶m² = 4,7*10²ha = 4,7*10⁴a
7,23*10⁻³cm = 7,23*10⁻⁶l
2009-12-08T22:07:08+01:00