Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T21:18:28+01:00
Tak jak przystało na prawdziwie miłującego Ojca, Bóg zatroszczył się o swe dzieci, przekazując człowiekowi słowa swej ojcowskiej mądrości. Jego troskę o teraźniejszość i przyszłość człowieka odczytujemy właśnie z przykazań. Często zauważamy iż przywódcy religijni nic od nas nie oczekują, a takie zasady są w naszym społeczeństwie modne, bowiem sami chcemy według własnego uznania decydować co jest dobre, a co złe, słuszne lub niewłaściwe. Dziesięć przykazań wędruje do kubła na śmieci.

Kierując samochodem poruszamy się po polnych dróżkach, drogach i wielkich autostradach. Napotykamy wiele przeszkód i trudności. Projektant, który zaprojektował, wytyczył i rozwiązał wiele zakrętów, rozgałęzień, mostów, różnego typu przejazdów postawił również znaki informujące, ostrzegawcze, nakazujące i zakazujące. Zostały ustanowione nie po to by ograniczać wolność poruszania się, lecz by chronić życie człowieka.

Nasze życie możemy przyrównać do poruszającego się pojazdu po drogach życia. Przemieszczamy się w dalekie i bliskie strony, poruszamy się małą dróżką i wielką autostradą, napotykamy różne udogodnienia i nowe przeszkody. Od dzieciństwa do starości odkrywamy świat. Jednak Projektant a zarazem Stwórca wszechświata nie pozostawił nas samych.. W trosce o życie człowieka postawił na naszej drodze przykazania. Przyjmując Jego Bożą miłość potrafimy podążać śmiało i bez obaw, gdyż Jego troska jest wyrazem Bożej mądrości. Wszystko co czyni jest dobre i doskonałe. Często przykazania Boże są dla człowieka znakiem zakazu lub nakazu. Czy jednak Stwórca chce abyśmy Jego przykazania w ten sposób przyjmowali? Czy raczej pragnie byśmy widzieli w Jego Prawie Bożą miłość wobec nas?


Siódme przykazanie.
Nie będziesz cudzołożył.
(Wj 20,14)

W dziele stworzenia powołał Bóg do wspólnego, harmonijnego życia, dwie odrębne wzajemnie się miłujące istoty ludzkie: mężczyznę i niewiastę. Już w pierwszym rozdziale Biblii Bóg ogłosił swoją wolę: rozradzajcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię (Gen 1,28). Równocześnie Bóg ustanowił wyraźne nieprzekraczalne normy. Do realizacji Bożych planów napełniania ziemi Bóg wyposażył mężczyznę i niewiastę i dlatego w celu ochrony i opieki małżeństwa, a przede wszystkim potomstwa Bóg wprowadził siódme przykazanie: "nie cudzołóż". Pismo Święte mówi wiele i otwarcie o cudzołóstwie i o różnych jego przejawach i formach. Ostrzega nas i informuje o grożących niebezpieczeństwach.

Złamanie wierności małżeńskiej jest przekroczeniem biblijnej bariery, dotykaniem "cudzego łoża" (III Mojż. 20,10), natomiast współżycie przedmałżeńskie lub pozamałżeńskie Biblia nazywa wszeteczeństwem (I Kor 7,2). Zarówno jedno i drugie będzie przedmiotem surowego sądu Bożego (Hbr 13,4). Pan Jezus podniósł i wyostrzył znaczenie tego przykazania zwracając uwagę nawet na nasze myśli mówiąc: "A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim." (Mat. 5:28).

*************** ***************