Odpowiedzi

2009-12-08T19:48:29+01:00
Musisz zrobic to tak:
V=abc
V= 40 razy 40 razy 80
V=128000


po wrrzuceniu:
V=abc
V=60 razy 40 razy 80
V=192000
2 2 2
2009-12-08T19:48:39+01:00
Objętość akwarium bez kamienia = 40×40×80 =128000 cm³
Objętość akwarium z kamieniem = 60×40×80 = 192000 cm³
Objętość kamienia = 192000 cm³-128000 cm³=64000 cm³=64 dm³
1 5 1
2009-12-08T20:00:21+01:00
Vw₁= 40cm × 40cm × 80cm = 128000cm³
Vw₂= 60cm × 40cm × 80cm = 192000cm³
Vk= Vw₂ - Vw₁
Vk= 192000cm³ - 128000cm³ = 64000cm³

Vw₁ - objetosc wody przed wrzuceniem kamienia
Vw₂ - obj. wody po wrzuceniu kamienia
Vk - obj. kamienia
1 5 1