Odpowiedzi

2009-12-08T19:50:28+01:00
Przez wieki obszar ten niektórzy zwali Palestyną . W Pismach Hebrajskich wyraz ów tłumaczony jest na Filistea i odnosi się tylko do ziemi Filistynów, będącej wrogami ludu Bożego. Bóg obiecał tę ziemię Abrahamowi i jego potomkom.
16 2 16
2009-12-08T19:50:04+01:00
Pan Bóg w zawartym przymierzu obiecał Abrahamowi w zawartym przymierzu, że da mu niezmiernie licznie potomstwo i że zostanie On Ojcem wszystkich narodów.
22 4 22