Odpowiedzi

2009-09-04T19:03:11+02:00
1. forma zapisu
2.postać zapisu
3.format
4.stopień złożoności
5.skala
6.przeznaczenie
7.liczba elementów
8.układ elementów
9.powtarzalność
10. stan aktualności
11.treść
12.obszar
13,barwa
14.pochodzenie źródeł danych
15.wielkość ( czas trwania... )
2009-09-04T19:24:10+02:00
Podzial map;
- ze wzgledu na skale- wielkoskalowe, srednioskalowe,maloskalowe
-ze wzgledu na przeznaczenie-turystyczne,komunikacyjne,planistyczne,wojskowe,szkolne.
-ze wzgledu na zasieg-globalne,kontynentalne.
2009-09-04T19:29:08+02:00
- mapy topograficzne - tzw. wielkoskalowe, skala jest 1:200.000 i większe. Są to mapy, na których można dokonać pomiarów. Na tych mapach są małe zniekształcenia odległości i powierzchni
- mapy przeglądowo-topograficzne - tzw. średnioskalowe, w skali 1:000,000- są to mapy, na których nie można dokonywać pomiarów szerokości obiektywów liniowych. Powstają one po zgeneralizowaniu (uogólnieniu) treści mapy topograficznej
- mapy przeglądowe - skala od l: 100.000 i mniejsze. Służą one do przeglądu i przedstawiają : zarys kontynentu
- ogólno geograficzne - tematem ich jest ogólna charakterystyka powierzchni i składników przedstawionego krajobrazu, a wiec rzeźby terenu, wody, drogi, zabudowania i inne elementy środowiska geograficznego. Dzielą się one na mapy fizyczne (hipsometryczne) i mapy polityczno-administracyjne.
- Tematyczne (specjalne) - przedstawiają jeden lub kilka elementów będących główną treścią mapy. Wśród nich możemy wyróżnić mapy przedstawiające zjawiska przyrodnicze, takie jak klimat, gleby, geologię, hydrologię itp.; mapy przedstawiające zjawiska społeczno-gospodarcze, takie jak przemysł, uprawy, osadnictwo, komunikację, surowce itp.; mapy inżynieryjne, np. mapy urbanistyczne, górnicze i inne o znaczeniu technicznym. Mapy te opracowane są w dużej skali i są podstawą do bezpośrednich badań terenowych. Służą rozmaitym celom dokumentacji i planowania gospodarczego. Eugeniusz Romer w 1908 roku wydał pierwszy atlas i był twórcą, nowoczesnej topografii.