Odpowiedzi

2C₃H₅(OH)₃+7O₂ -> 6CO₂+8H₂O Jest to spalanie całkowite (żółty płomień)
2C₃H₅(OH)₃+O₂ -> 6C+8H₂O Jest to spalanie niecałkowite (płomień kopcący)

C₂H₄(OH)₂+2K->C₂H₄(OK)₂+H₂
43 4 43