Odpowiedzi

2009-12-08T20:05:15+01:00
Światło w wodzie jest potrzebne, aby rośliny mogły się rozwijać i żeby zachodziły potrzebne procesy życiowe, jak równiez aby zwierzęta mogły widzieć dno.
Chełbia modra i koralowiec należą do bezkręgowców, ponieważ nie mają kręgosłupa.
3 4 3
2009-12-08T20:07:18+01:00
Światło ma decydujący wpływ na życie w morzu. Wpływa bezpośrednio lub pośrednio na inne czynniki fizyczne, takie jak temperatura lub barwa wody, decyduje o życiu w morzu dostarczając energii niezbędnej dla procesu fotosyntezy.
Tylko w obecności promieni słonecznych glony morskie, zarówno osiadłe jak i planktoniczne, mogą ze związków nieorganicznych syntetyzować związki organiczne: węglowodany, a następnie tłuszcze, białka i witaminy, stanowiące pokarm dla wszystkich innych organizmów.
Ilość i charakter światła zmienia się wraz z głębokością, co decyduje o piętrowym rozmieszczeniu roślin i wpływa na zróżnicowanie i rozmieszczenie zwierząt. Wpływa też na pionową migrację planktonu wymagającego określonego natężenia światła, niezbędnego dla przebiegu procesów życiowych.

Moze byc ?
jezeli tak po prosze o najlepza ?:)