odszukaj w dostępnych źródłach informacji dane statystyczne dotyczące eksploatacji surowców mineralnych. pod względem wydobycia niektórych z nich Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce państw na świecie. Wymień przykłady takich surowców wraz z miejscem Polski w klasyfikacji światowej.


Pomóżcie proszę <prosi>
mam to na jutro..:)

1

Odpowiedzi

2009-12-08T22:07:51+01:00
Http://www.bryk.pl/teksty/liceum/geografia/geografia_spo%C5%82eczno_ekonomiczna/7806-surowce_mineralne_i_ich_znaczenie_dla_gospodarki.html
17 1 17