1. ile litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 6dm x 35cm x 40cm ?


2. suma długości wszystkich krawędzi sześciennego pudełka tekturowego jest równa 96cm. oblicz ,ile dm² tektury zuzyto na jego wykonanie ?


3. każda kolumna podpierająca strop podziemnego parkingu samochodowego ma kształt graniastosłupa prawidłowego o wysokości 2,5m i krawędzi podstawy 75cm . kolumny postanowiono pomalować farbą, której wydajność wynosi 1litr na 7m² . zakupiono 25 puszek farby o pojemności 1 litr każda . oblicz , czy ta farba wystarczy na pomalowanie 24 takich kolumn .?

;)) ;****

2

Odpowiedzi

2009-12-08T20:15:27+01:00
zad 1
6 * 3,5 * 4 = 84 dm³ = 84 l
zad 2
sześcian ma 12 krawedzi
96 : 12 = 8 cm = 0,8 dm
Pc= 6 * Pp
Pp = (0,8)²
Pp = 0,64
Pc = 6 * 0,64
Pc = 3,84 dm ³
zad 3
h = 2,5 m = 25 dm
a = 75 cm = 7,5 dm
Pk = a * h * 4
Pk = 7,5 * 25 * 4
Pk = 750 dm³


a że kolumny są 24 to

24 * Pk = 18000 l

18000 : 7 = 2571,4285

Ta farba na pewno nie wystarczy
2009-12-08T20:23:41+01:00
Zad 1
1 l = 1 dcm³
wymiary akwarium
6 dcm x 3,5 dcm x 4 dcm
V - objętość akwarium = 6 razy 3,5 razy 4 = 84 dcm³ = 84 l
zad 2
sześcian ma 12 jednakowych krawędzi
96 cm podzielić przez 12 = 8 cm = 0,8 dcm - jedna krawędź
Pp - pole podstaw = 2 razy 0,8² = 2 razy 0,64 = 1,28 dcm²
Pb - pole powierzchni bocznej = 4 razy 0,8² = 4 razy 0,64 =
= 2,56 dcm²
Pc - pole całkowite = Pp + Pb = 1,28 + 2,56 = 3,84 dcm²
zad 3
zakupiono farby na pomalowanie 7 razy 25 = 175 m²
a)
jeżeli w podstawie jest kwadrat , to
Pb - pole powierzchni bocznej = 4 razy 0,75 razy 2,5 = 7,5 m²
24 kolumny razy 7,5 m² = 180 m²
farby nie starczy
b)
farby by starczyło gdyby w podstawie był trójkąt równoboczny