Odpowiedzi

2009-12-09T20:46:46+01:00
• 72% Polaków negatywnie ocenia obecną sytuację ekonomiczną Polski, 4% ocenia ją pozytywnie, a 24% unika radykalnej oceny.
• W stosunku do ubiegłego miesiąca przewaga krytycznych głosów zwiększyła się o 2 punkty (z 66 do 68). W konsekwencji obserwowana ocena stanu polskiej spadła do najniższego od pół roku poziomu (podobnie negatywne oceny obserwowaliśmy w marcu i kwietniu). Warto zwrócić uwagę, iż w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, przewaga osób ferujących negatywne oceny nad zadowolonymi zwiększyła się o 14 punktów.
• Stosunkowo najbardziej krytyczne w ocenie sytuacji gospodarczej kraju są osoby najstarsze, z podstawowymi i zasadniczym wykształceniem, z najniższym dochodem gospodarstwa domowego, mieszkańcy wsi, robotnicy oraz rolnicy. Nieco lepiej oceniają ją natomiast osoby najbogatsze, z wyższym i średnim wykształceniem, menadżerowie oraz studenci. Percepcja ekonomicznej sytuacji Polski wiąże się również z preferencjami politycznymi. Oceny negatywne są najbardziej typowe dla wyborców Samoobrony, Ligii Polskich Rodzin, PSL oraz osób nie zamierzających uczestniczyć w wyborach. Relatywnie bardzie pozytywne oceny wystawiają natomiast wyborcy PO, PiS oraz SLD - UP.

• 60% Polaków uważa, iż obecna sytuacja ekonomiczna jest gorsza niż rok temu, 34%, iż jest ona taka sama jak 12 miesięcy temu, a 6% iż jest ona lepsza.
• Relatywna ocena sytuacji ekonomicznej Polski pozostaje na stabilnym poziomie od lipca tego roku.
3 1 3