1.Wpisz w odpowiednie formy sein lub mögen.

mögen magst mag
1.Ich ...... schokolate.
2.Wir ...... Bananen gern.
3. ....... du eis ?

2.Wpisz brakujące słowa:
1.Ja, sechr........ .
2. Er kommt ........ der schweiz.

Niech odpowiadają tylko szybko tylko ci którzy umią to dobrze bo to poprawa sprawdzianu na ocenę. Wybieram najlepszą i najgorszą odpowiedź!!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T20:08:56+01:00
1.... mag...
2 ... mogen...
3 Magst ....

Zad.2
Ja, sechr gut
Er kommt in der Shweiz
2009-12-08T20:19:48+01:00
1.mag
2.mögen
3.magst

1. Ja, sehr gut.
2. Er kommt aus der Schweiz.