1) Która z liczb 1,3,-2 jest pierwiastkiem wielomianu
F(x)=x³-3x²-x+3

2)Wykonaj działania
a)H-U b) (H-W)*U
majac dane: U=x²-4x W=2x³-7 H=x-6

3)Rozwiąż równanie
x³-x²-4x+4=0

4)Dla których liczb -2,3,2 wartośc wielomnianu
W(x)=x³+2x²-4x-3 jest równa 5

1

Odpowiedzi

2009-12-08T20:24:18+01:00
X³-3x²-x+3
-x²(x+3)(x+3)
3 - odp.

2)Wykonaj działania
a)H-U b) (H-W)*U
majac dane
: U=x²-4x W=2x³-7 H=x-6

a) x-6-x²-4x
-6-3x-x²
b) (x-6-2x³-7) * (x²-4x)
x³-4x²-6x²+24x-2x(5)+8x(4)-7x²+28x
x³-17x²+52x-2x(5)+8x(4)

3)Rozwiąż równanie
x³-x²-4x+4=0

x²(x-1)-4(x-1) = 0
(x²-4) (x-1) = 0
(x-2)(x+2)(x-1) = 0
x = 2
x1 = -2
x2 = 1

W(x)=x³+2x²-4x-3

5 = x³+2x²-4x-3
x²(x+2) - 4x-3
x = -2
-4x = 3 /:(-4)
x = 3/4

Dla -2