1) My żyjemy w erze …..
okresie ………
podokresie ……..
2)Głównym czynnikiem który wpłynął na rzeźbe pojezierzy był lądolód ...............
Ze zlodowacenia ………….
3 ) Formami rzezby polodowcowej na pojezierzach i nizinach środkowopolskich są
a) ………..
b)………
C)……..
4) Gopło jest przykładem polodowcowego jeziora ………..
5) Przykładami pradolin w Polsce są m.in.
a) …………….
B ……..)
C ………
6)Najwyzesze wzniesienie moreny czołiowej na pojezierzy mazurskim . Podaj nazwe i wysokość

7) Inna nazwa zlodowacenia…………………
8) Forma terenu (polodowcowa ) na ktorej powstały wydmy ……….

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T21:21:45+01:00
1. w erze: kenozoicznej
w okresie: neogenie
w podokresie: holocenie
2. lądolód: Skandynawski
ze zlodowacenia: bałtyckiego
3. -moreny czołowe
-ozy
-kemy
-sandry
-pradoliny
4. rynnowego
5. Toruńsko-eberswaldzka
Warszawsko-Berlińska
Wrocławsko-Magdeburska
6. Wieżyca 328 m.n.p.m
7. jęzor mazurski
8.piaszczyste stożki napływowe -sandry