Punkty A = ( -1,6 ) , B = ( 3, 4 ) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Pole tego trójkąta jest równe :
a) 2 pierwiastki z 3
b) 4 pierwiastki z 3
c) 5 pierwiastków z 3
d) 10 pierwiastków z 3
Proszę o rozwiązanie zadania z obliczeniami

1

Odpowiedzi

2009-12-08T20:25:13+01:00
IABI=√(Xв-Xа)²+(Yв-Yа)²
IABI=√(3+1)²+(4-6)²
IABI=√20=2√5
P=a²√3/4
P=(2√5)²*√3/4
P=5√3